ماگستان ست فلاسک و ظروف مخصوص بچه

  • فلاسک با ظرفیت 500 میلی لیتر
  • ماگ کوچک سرامیکی 100 میلی لیتر
  • ماگ کوچک دسته دار 150 میلی لیتر
  • بشقاب کوچک سرامیکی به قطر 9 سانتی متر
  • قاشق سرامیکی کوچک