ست 16 پارچه آشپزخانه Milano
•  پکیج 16 پارچه شامل
• جای حبوبات 3 عدد
• جای قند و چای و شکر 3 عدد
• جای آبلیمو و نمکپاش 4 عدد
• جای ادویه 6 عدد