ست 16 پارچه آشپزخانه Milano
•  پکیج 16 پارچه شامل
•  جای حبوبات 3 عدد
•  جای قند و چای و شکر 3 عدد
•  جای آبلیمو و نمکپاش 4 عدد
•  جای ادویه 6 عدد