اولین سری عطر آزارو کلاب در سال 1980 برای نفوذ در باشگاه ها و کلوپ های شبانه معرفی شدند. ورژن 2013 این عطر زنانه دارای رایحه ای شرقی است که در شیشه ای کاملاً مشکی به همراه فونت سفید و در پوش چند وجهی کروی کاملاً شبیه توپ های باشگاه های شبانه طراحی شده است. این عطر زنانه در نت ابتدایی خود انفجاری با طراوت از میوه های آبدار است و پر از احساس شادی. هیجان انگیز است و رنگارنگ. شخصیت زنده و پرانرژی موجود در قلب این عطر در همراهی میوه هایی مانند پشن فروت و عصاره جادویی انار تبلور میابد که در نهایت ترکیب چوب سیاه کشمیر و وانیل زیبایی و بوی غیر قابل مقاومتی را رغم میزند که به بستن درپوش کریستالی این عطر زنانه کامل می شود.