ماجراجویی عاشقانه در میان شهد گلها روایت تمام عیار این عطر زنانه است که در سال 2003 توسط کشه رل به دنیای عطر ها معرفی شد. عطر زنانه آمور آمور کشه رل بینی دو طراح بزرگ و به نام را پشت خود دارد لارنت برویر و دومینیک روپیون که شاهکارهای به یادماندنی از کالوین کلین ، چوپارد ، بربری ، آرمانی و ایو سنت لورن را درکارنامه خود دراند. عطر زنانه آمور آمور کشه رل سفر ماجراجویانه و عاشقانه خود را در نت ابتدایی به ارائه ترکیبی از رایحه های ترنج، پرتقال خونی، گریپ فروت، نارنگی، انگورفرنگی سیاه و دارچین چینی را آغاز میکند و در ادامه و ورود به نت پایه این عطر زنانه ترکیبی خاص از رایحه های یاسمن، سوسن، گل برف، میوه گل رز و زردآلورا به رخ میکشد و در نهایت سفر با عطر زنانه آمور آمور کشه رل در ترکیبی از رایحه های کهربا، مشک، دانه تونکا، وانیل و چوب سدر به پایان میرسد.