عطر زنانه لانست مجیک تجلی سفری رویایی و محسور کننده که در زندگی واقعی به حقیقت می پیوندد. این عطر زنانه با هر افشانه اش صاحب خود را به سفری مرموز در دل شب می خواند و رایحه ای خاص از وقار زنانه و اعتماد به نفس را به ارمغان می آورد. عطر زنانه لانست مجیک شروعی با طراوت از رایحه ی ترنج دارد که در قلب این عطر زنانه به رایحه ی گل رز و فریزیا (خویشاوند آفریقایی از خانواده زنبق) می پیوندد و در نهایت با آرامشی برآمده از رایحه ی مشک سفید سفر اسرار آمیز خود را خاتمه می بخشد. این عطر زنانه محصول سال 2007 بوده و امضای رندا همامی (طراح چندین عطر کمپانی گرلن و همچنین عطر زنانه فول مون از کمپانی اوریفلیم) را بر روی خود دارد.