آیا نام شما در لیست مهمانان ویژه قرار دارد؟ اگر پاسخ شما مثبت است، شما بسیار خوش شانس هستید. اگر پاسخ شما منفی ایست اکنون نوبت شماست که با عطر زنانه 212 وی ای پی این حس ویژه را تجربه کنید. این عطر زنانه در سال 2010 با دست های هنرمند آلبرتو مولیراس با الهام ار انرژی سرشار و پر زرق و برق نیویورک خلق شد. جام طلایی رنگ با درهای مغناطیسی عطر زنانه 212 وی ای پی تصویری از زنی باوقار، تاثیر گذار و ویژه را ترسیم میکند. این عطر زنانه روایت باوقار و مصمم خود  را در نت ابتدایی با رایحه ی مجذوب کننده پشن فروت یا (میوه گل ساعتی) آغاز میکند. داستان این عطر زنانه در نت میانی به رایحه های یاسمن و مشک خواهد رسید و در نهایت این عطر زنانه داستان خود را در رایحه های شیرین وانیل و دانه های تونکا خاتمه می دهد.