Amor pour Homme Cacharel for men
سال 2006 دنیای عطر ها شاهد ارائه ای متفاوت از گل رز با چهره ای مردانه و در قالب عطر مردانه آمور پور هوم کشرل بود. این عطر مردانه با پشت گرمی ببینی سوفی لبه خالق مجموعه های بارزشی از بولگاری و کارتیر و همچنین پیر وارگنیر طراح و خالق رفرنس های مانند عطر مردانه دیویدوف گیم و یا عطر مردانه دیزل فقط شجاع و مجموعه له هوم ایو سنت لورن، نگاهی متفاوت به یک مرد عاشق پیشه را ارائه میدهد استفاده استادانه از رایحه گل رز در قلب این عطر مردانه در تقابل با رایحه های چای و هل و ترنج و همچنی استفاده به جا از رایحه چوب خس خس و رز وود و دانه تونکا ترکیب منحصر به فردی را برای صاحب خود به ارمغان می آورد. عطر مردانه آمور پورهوم کشرل گزینه خوبی برای روزهای بهاریست.