Fahrenheit Absolute Dior for men
در سال 2009 مجموعه دیور به روز رسانی متفاوتی را از محصول موفق عطر مردانه فارنهایت محصول سال 1988 ارائه داد. در تولد دوباره فارنهایت قرن بیست و یکم دیور محصولی قدرتمند تر و قوی تر ارائه نمود. در رفرنس و یا مدل عطر مردانه فارنهایت ابسولوت بر  رایحه بنفشه تاکید بسیاری شده است و رایحه مر در ترکیب با رایحه عود بگونه ای اخص هویداست.این عطر مردانه برداشتی شبیه نمونه قبلی خود است حسی ماجراجویانه در مرز پایانی جهان و گام نهادن بر بستری از گدازه ها …، شیشه این عطر مردانه گذشته خود را با رنگ بندی متفاوت دنبال میکند رنگ آمیزی وحشی و تصویری از گدازه های داغ و امواج گرم . بینی طراح این عطر فرانسوا دماچی است.